Monthly Archives: May 2019

วิธีแยกประเภทโฉนดอย่างง่าย จากสีครุฑ

สีครุฑบนหัวโฉนดต่างกันอย่างไร? วิธีแยกโฉนดแต่ละประเภทอย่างง่าย ใบโฉนดตามความเข้าใจคนส่วนมาก เหมือนกันหมดแค่เป็นใบโฉนดของกรมที่ดินเป็นอันใช้ได้ แต่ที่จริงแล้วมีโฉนดอยู่หลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทแตกต่างกันมาก ทั้งสิทธิและหน้าที่ขอผู้ทรงโฉนด ครุฑสีแดง ‬ คือ โฉนดที่ดิน หรือ(น.ส.4)เป็นโฉนดที่แสดงกรรมสิทธิ์ชัดเจนและมีสิทธิในที่เต็มสมบูรณ์ที่สุด โฉนดประเภทนี้ ซื้อ ขาย จำนอง ขายฝาก ได้เต็มที่ ครุฑเขียว‬ คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 ก หากกล่าวในทางกฎหมาย ที่ดินประเภทนี้คือที่ดินที่เจ้าของที่มีเพียงสิทธิครอบครอง ไม่สามารถซื้อขายกรรมสิทธิ์เด็ดขาดในที่ดินหรือบ้านได้ แต่ในทางปฎิบัติ เราจะโอนที่ดินประเภทนี้ โดยการส่งมอบ หากเปรียบเทียบสิทธิกับโฉนดที่มีครุฑแดงแล้ว สิทธิของผู้มีโฉนดนี้จะด้วยกว่า ซึ่งโฉนดนี้ ไม่สามารถทำจองหรือขายฝากได้ ต้องนำไปขอยื่นออกโฉนดประเภทนส.4ก่อน ครุฑดำ‬ คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์อีกประเภทนึง โดยทั้ง น.ส.3 และ น.ส.3 ข.จะไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ แต่สิทธิของเจ้าของที่เท่ากันกับโฉนดครุฑเขียว #รับจำนองขายฝาก ที่ดิน บ้าน สวน อาคารพาณิชย์ คอนโด กู้แบงค์ไม่ผ่าน แบงค์ช้า โทรมาหาเรา เอกสารครบ รับเงินใน1วัน เน้นได้ดอกเบี้ยเป็นหลัก ไม่เน้นยึดหลักทรัพย์ […]